Duurzaam

Duurzaam

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar ook om het gebruik van duurzame materialen en een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie. Duurzaam slopen, dan kunt u denken aan hergebruik en recycling. Denk ook aan verantwoord water en gasgebruik, voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het bouwbesluit van de overheid staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Er zijn verschillende strategieën (benaderingen, visies, stappen of richtlijnen) voor het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen.

Duurzaam bouwen zet aan tot innovatie en productontwikkeling. Producten die nu standaard gebruikt worden, zijn ontwikkeld vanuit duurzaam denken. Ook op het gebied van energiebesparing is sprake van innovatie door bijvoorbeeld zuinigere HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie door de inzet van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan een beter milieu

Wat draagt A.G.J.C. van Breda B.V. aan bij aan het duurzaam bouwen?

Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda heeft als familiebedrijf een lange geschiedenis. Ze is nauw verbonden met de regionale gemeenschap. We werken voor regionale opdrachtgevers en onze medewerkers wonen vrijwel allemaal in de buurt. We kopen zoveel mogelijk lokaal in en we sponsoren vele initiatieven.

Ook hebben we oog voor het milieu. We hebben in ons pand in Sassenheim zoveel mogelijk milieuvriendelijke toepassingen. Richting de opdrachtgever raden we duurzame en verantwoorde oplossingen aan. De eindklant maakt uiteindelijk de keuze hoe duurzaam de oplossing wordt.

Met enige regelmaat wordt ons gevraagd onze maatschappelijke betrokkenheid aantoonbaar te maken. We hebben ervoor gekozen om het instrument De MVO-Wijzer hiervoor in te zetten www.de-mvowijzer.nl   Onze MVO-activiteiten zijn door onze eigen medewerkers beoordeeld door middel van een vragenlijst. Deze resultaten zijn door een onafhankelijke partij beoordeeld en gewogen. De MVO-verklaring laat zien dat wij op een verantwoorde manier met onze sociale en natuurlijke omgeving omgaan.

 

A.G.J.C. van Breda logo
A.G.J.C. van Breda