Nieuwbouw / Nieuwbouw aula Sorghvliet

Nieuwbouw aula Sorghvliet

Uitbreiding Christelijk Gymnasium Sorghvliet Den Haag. Nieuwe aula en lokaal.